آراد برندینگ
خانه / طراحی گرافیکی / طراحی گرافیک و صفحه آرایی کتاب

طراحی گرافیک و صفحه آرایی کتاب

طراحی گرافیک و صفحه آرایی کتاب ، علمی است که در رشته گرافیک آموزش داده می شود و بیشتر نیاز به خلاقیت طراح دارد.
مفهوم عینی و امروزی کتاب یعنی مجموعه ای از برگ هایی که روی آنها مطالبی چاپ شده است و از یک طرف به یکدیگر متصل شده اند و از پوششی به نام جلد برخودار است. 
طراحی گرافیکی و صفحه آرایی کتاب یعنی طراحی گرید ، شامل شکل صفحه ، طرح سرفصل ها و زیر مجموعه آنها ، چگونگی شروع مطلب پس از سرفصل و مواردی از این قبیل می شود که با فکر و اندیشه وخلاقیت همراه است.

مطلب پیشنهادی

قیمت انواع طراحی گرافیکی تخصصی

طراحى گرافيک به مثابهٔ يک تخصص فقط از واسط سدهٔ بيستم مطرح شد. تا آن هنگام شرکتها و مؤسسات تبليغاتى توسط هنرمندان تجارى اداره مىشد.

پاسخی بگذارید